Tăng cường làm-việc ngăn cản tầy kinh-doanh người

ANTĐ – Ngày 25-3, UBND TP Hà Nội và Ban chỉ thị 138 của TP đã Cơ quan chương trình tập huấn kỹ năng, phương thức tổng hợp Bộ chỉ số giám sát, nhận định chương trình hành động ngăn cản tù hãm buôn bán người (chương trình) 130/CP công đoạn 2011-2015 cho CBCS đang tiến hành làm-việc này tại công an những quận, huyện trên địa phận TP.

Bài viết can hệ cung cấp thêm nhận thức về tội phạm buôn bán người Thi khảo sát pháp luật về tội nhân mua, bán người

Sau phần khai triển lớp tập huấn của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP, các CBCS tham gia lớp tập huấn đã được 2 Phó trưởng Phòng 9 – Cục góp ý Cảnh sát (Bộ Công an) là Đại tá Võ Thị Hồng Hà và Thiếu tá Phạm Mai chuồng xí quán triệt nội dung xác định số 5216/QĐ-BCĐ 138/CP ngày 12-8-2014 chuẩn y Bộ chỉ số xem xét, nhận xét tiến hành chương trình 130/CP giai đoạn 2011-2015; Giới thiệu Bộ chỉ số kiểm soát, nhận xét tiến hành chương trình 130/CP công đoạn 2011-2015; Mối liên hệ giữa chỉ số và mục tiêu của Chương trình 130/CP qui-trình 2011-2015; nghĩa vụ thu 

ANTĐ – Ngày 25-3, UBND TP Hà Nội và Ban chỉ đạo 138 của thành phố đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, phương pháp thu thập Bộ chỉ số giám sát, đánh giá chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người (chương trình) 130/CP giai đoạn 2011-2015 cho CBCS đang thực hiện công tác này tại công an các quận, huyện trên địa bàn TP.

 Thập, rút ra, báo cáo và xét đoán chỉ số; giải pháp, những bước khởi đầu thu thập, đúc kết, báo cáo và nhận xét chỉ số; Thực hành thu thập thông tin và giải đáp vướng mắc trong công đoạn thu thập.

Bộ chỉ số này được bắt đầu sẽ góp phần|chung tay tăng cường đáng giá làm-việc thống kê, đúc ra, báo cáo đảm bảo đòi hỏi đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin chỉ số có liên đới đến làm-việc ngăn chặn kinh-doanh người ở các sở, ban, ngành, bố trí của Thành phố. Bảo đảm lưu trữ báo cáo khảo sát theo thời gian, khoa học, phục vụ làm-việc xét đoán, đánh giá tổng kết, dự báo tình cảnh…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s