Nước là mấu chốt của phát triển bền vững

Các vấn đề liên quan đến nước ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp, do sự gia tăng về dân số, quá trình đô thị hóa, sự suy thoái chất lượng nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước (TNN). Ngày Nước thế giới (22-3) năm nay chọn chủ đề “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững”.

Những vấn đề liên đới đến nước ngày dần trở thành có hại và phức tạp, do sự gia tăng về dân số, công đoạn thành phố hóa, sự suy thoái sáng giá nước, ảnh hưởng của thay đổi khí hậu (BĐKH). Nhằm kêu gọi sự mặn mà của toàn toàn-cầu về tầm trọng-điểm của tài nguyên nước (TNN). Ngày Nước toàn-cầu (22-3) năm nay chọn chủ đề “Nước là mấu chốt của tăng trưởng lâu dài”.

Theo phân tích của những sắp xếp nghiên cứu về TNN trên thế giới, hiện nay có khoảng một phần ba số đất nước trên toàn thế giới bị thiếu nước; dự đoán đến năm 2030, có trên dưới 1,8 tỷ người sống tại khu vực “trọn vẹn ít ỏi nước” và hai phần ba số dân trên thế giới sẽ sống trong điều khoản nhọc nhằn về đáp-ứng nguồn nước.

Căn do, là do sức ép dân số làm cho TNN ngọt của thế giới càng ngày càng suy giảm cả về số lượng và sáng giá. Công đoạn công nghiệp hóa, thành phố hóa đang xảy ra một cách chóng vánh ở nhiều đất nước, tuy-nhiên trong tiến độ sử dụng, quản lý nguồn nước và giải quyết những “bài toán” môi trường, lại chưa được các đất nước này thật sự xem trọng.

Thành quả nghiên cứu, do Ngân hàng tăng trưởng châu Á thực hiện có thể thấy, tại những nước đang tiến triển đánh giá có dao động 90% lượng nước thải không được xem xét giải quyết và được xả thẳng vào nguồn nước tự nhiên.

Thế nên, tình trạng ô nhiễm nước giờ đây được xem là điều cần đượcxem xét này môi trường nghiêm trọng nhất, mà những quốc gia tại địa điểm này đang phải đối-diện. Mặt khác, do tăng cao đòi hỏi sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp, để thỏa-mãn nhu cầu về lương thực cho con người, kết quả khiến hiện trạng ngành nông nghiệp ngày một phụ thuộc vào nguồn nước tưới lấy từ sông, hồ và nước dưới đất. Đáng lo ngại, thực trạng hiếm hoi nước ở không ít quốc gia, đang trở nên mối dọa dẫm lớn nhất đối với bảo vệ lương thực, sức khỏe, mạng sống con người và sự lâu bền của hệ sinh thái tự nhiên…

Những nhà khoa học trong ngành- này nhận định: Thế kỷ 21, bên cạnh việc loài người phải đối-diện với khá nhiều mối đe dọa khác mang tới, thì chúng ta còn phải đối phó với tai nạn thiếu nước. Bởi lẽ, nguồn TNN tưởng nghe đâu bất tận, nhưng trong thế kỷ này sẽ quý báu không kém gì dầu hỏa, có thể là nguyên nhân mâu thuẫn ngoại giao và xung đột vũ trang giữa khá nhiều quốc gia trong ngày-mai. Phát triển lâu dài là mục tiêu tiến triển của nhân loại khi bước sang thế kỷ 21.

Tại Hội nghị cấp cao trái đất về Môi trường và phát triển lần thứ nhất Đoàn thể tại Ri-ô đờ Gia-nây-rô (Bra-xin) và Hội nghị cấp cao áp giới về tăng trưởng bền bỉ tại Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) đều kiểm định “tăng trưởng trường cửu là công đoạn tiến triển có sự tổ hợp chặt chẽ, đúng cách, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng quần chúng và bảo vệ môi trường”. Đặc biệt, vai trò của nước đã được nêu tại định mức tiến triển thiên niên kỷ và tiếp tục được khẳng định trong khung chỉ tiêu phát triển lâu bền sau 2015 được đề nghị tại Hội nghị của LHQ về tiến triển bền bỉ năm 2012 là “Nước là then chốt của phát triển bền bỉ vì nước có mối contact chặt chẽ với các thách thức mà toàn thế giới đang phải đối mặt”.

Cũng như khá nhiều đất nước trên toàn-cầu, Việt Nam hiện đang đối mặt với không-ít đánh cược như sự tăng cao dân số, tiến triển kinh tế và công đoạn thành thị hóa mau chóng. Nhược bằng năm 1986, toàn quốc mới có 480 thành thị, thì đến năm 2012 đã tăng lên 755 thành thị và dự kiến sẽ tăng gấp hai lần vào năm 2020. Do đặc biệt về địa lý tự nhiên, VN gặp không-ít gian lao trong việc hăng hái nguồn nước, vì có tới hơn 60% lượng nước mặt của VN bắt nguồn từ NN; trong lúc các năm mới đây những nước ở thượng lưu đang sung thêm khai thác, dùng nước phục vụ tiến triển kinh tế – dân chúng, làm nguồn nước hạ lưu càng ngày càng bị suy giảm và ô nhiễm, nhất là lưu vực sông Mê Công và lưu vực sông Hồng. Mặt khác, do TNN của Việt Nam phân bổ bất đồng đều tập kết chủ yếu trong khoảng ba tháng mùa lũ, chiếm 75-85% tổng cộng nước hằng năm, kết quả khiến thực trạng quá ít nước vào những tháng mùa khô.

Việc thiếu cách thức gắn kết , chia sẻ, phân bổ nguồn nước giữa các ngành, những địa phương kết quả khiến xung đột về hưởng lợi, tranh chấp trong khai thác và sử dụng nước. Ý thức của cư dân chưa cao, chưa nhận thức được vấn đề và trách nhiệm một cách hoàn-chỉnh, gây lơi là phí nguồn nước sạch, -hay- sở thích vứt rác ra các dòng sông, kênh, rạch còn khá phổ thông, làm cho không ít dòng sông trở nên dòng sông “rác”…

Đặng chắc-chắn bảo vệ nguồn nước -hay- tiêu chuẩn tăng trưởng lâu bền, mai kia, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ vẫn-còn hoàn tất hệ thống pháp luật; bổ trợ thêm xác minh việc thực thi những chủ trương, pháp luật trong quản lý và an ninh TNN. Xong- qui trình hoạt động của mạng lưới hồ chứa chính-yếu, nhằm đảm bảo dung hòa đa mục tiêu giữa những đối tượng sử dụng nước và các địa phương. Tạo môi trường pháp lí, khích lệ những thành phần kinh tế tham dự đầu tư vào tăng trưởng mạng lưới cấp thoát nước và xử lý nước thải ở các địa phương.

Tiến hành nghiên cứu nền tảng, quan trắc, xem xét, dự báo và cảnh báo đặng có thể nắm bắt kịp thời TNN đất nước, đặc biệt là sớm có quy hoạch bao quát điều tra nền tảng của toàn quốc, từ đó xác định con đường tiến hành những vận hành thống kê, phân tích TNN. Khởi đầu xây cất các hệ thống quan trắc, kiểm soát tự động, trực tuyến gồm cả quan trắc nền, quan trắc chuyển đối và kiểm soát khai thác, dùng, vận hành những hồ chứa, vận hành xả thải vào nguồn nước. Lập và khởi đầu quy hoạch TNN chung cho toàn quốc, thiết-kế TNN những lưu vực sông lớn, liên tỉnh và sắp-xếp TNN của từng địa phương, tạo căn bản xử-lý các vấn đề chia sẻ, phân bổ, an ninh TNN và ngăn cản các tác hại do nước gây ra. Đẩy mạnh làm-việc truyền thông, giảng-dạy bổ trợ thêm nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước; bổn phận an ninh và sử dụng nguồn nước chắt chiu, có kết quả. Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý; tăng cường trình độ khoa học, công nghệ quản lý TNN ở những cấp và thực hiện dân chúng hóa các dịch vụ trong lĩnh vực TNN.

TS NGUYỄN THÁI LAI Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s